Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

whereislove
whereislove
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viabzdura bzdura
whereislove

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

whereislove
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viagregorczykm gregorczykm
whereislove
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagregorczykm gregorczykm
whereislove
9588 0841
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viabzdura bzdura
whereislove
1249 c9ac
Reposted fromdouble double viabzdura bzdura
whereislove
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viabzdura bzdura
whereislove
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viabzdura bzdura
whereislove
whereislove
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viawariatka wariatka
whereislove
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
whereislove
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
Reposted fromkatalama katalama viabzdura bzdura
whereislove
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabzdura bzdura
whereislove
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabzdura bzdura
whereislove
whereislove
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viabzdura bzdura
whereislove
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viabzdura bzdura
whereislove
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viabzdura bzdura
whereislove
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl